همکاران ما

مدیرعامل مجموعه مسیر پیما

کامران مروتی

مدیرعامل مجموعه مسیر پیما

09122007633


گروه مدیریت مالی

خانم قلعه

گروه امور مالیاتی

09198241349


گروه فروش

خانم زهراشریعتی

گروه فروش

02144498298


گروه تحویل و نگهداری

شهاب طباطبایی

مدیر تیم تحویل و نگهداری

02144498298


محمد شفیعی

گروه تحویل و نگهداری

02144498298


ساجد جودکی

گروه تحویل و نگهداری

02144498298


مهرداد اولیایی

گروه تحویل و نگهداری

02144498298


محمد حسین عبدی

گروه تحویل و نگهداری

02144498298


کوشا حریجپوره

گروه تحویل و نگهداری

02144498298


آرش بیات

گروه تحویل و نگهداری

09124794470


گروه احراز

رضا شرافت

گروه احراز

09122116950


ساجد جودکی

گروه احراز

09190807096


گروه حقوقی

گروه تعویض پلاک و امور خودرویی

عرفان قائمی نژاد

گروه تعویض پلاک و امور خودرویی

09100049813


گروه انفورماتیک

امیر میرزایی

طراح وب سایت

02144498298


اقای عطار

گروه شبکه های اجتماعی

09369351717


Cart

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.